Tipphenger:

Levert til Hellik Teigen A/S

 

Bil og Hengerservice AS